Sandby Ciklidhobby
Annons

Nordiska Ciklidsällskapet

Logga in | Bli medlem | Facebook | Youtube | Instagram | Sök

Redaktörens privilegium
Av: Roger Häggström

Dags för årets sista nummer. Som ni ser har kontaktpersonssidan ersatts av ordförandens privilegium som traditionen bjuder, men några rättningar är på sin plats. Kontaktpersonen för postnummerområde 21, Christopher Lorén, har telefonnumret 044 / 126 555, lägg alltså till en femma på slutet. Vidare har områdena 33-36 mutats in av Stig Ljunggren, tel 0470- 678 15. I förra numret utlovades att Marcus artikel om Tropheus och Fohrmans artikelserie skulle komma i nya delar i detta nummer, vilke ...