CARES
Annons
För att se ditt medlemskort och se all information:
Logga in

Kassören har ordet
Av: Lennart Malmborg

- För att börja med de dåliga nyheterna. Portot kommer att gå upp mycket kraftigt nästa år för utskicken av våra tidningar. Det innebär en total höjning av 22 kr per årgång. För att vi inte skall gå bankrutt innebär detta att vi måste höja medlemsavgift/annonskostnad för nästa år. Läs även artikeln som publicerades i GP 27/9-91.
- Ett stort tack till alla ni kontaktpersoner som hjälpt till med att leta upp resp. medlemmars telefonnummer åt mig.
- Kvar finns bara ...