Akvariekungen
Annons
För att se ditt medlemskort och se all information:
Logga in

Ciklider som putsarfiskar
Av: Trevor Baker

Översättning: Roger Häggström

Vid B. C. A:s stämma 1989 berättade Ad Konings, i sitt föredrag om Malawiciklider, om beteenden som tidigare inte varit allmänt kända. Med fotografiska bevis kunde han visa att Melanochromis parallelus uppvisar ett äkta putsarbeteende. Detta innebär att den plockar parasiter, svamp och döda hudceller från andra fiskars fenor och kropp (se bild). På samma sätt som de välkända marina putsarfiskarna, t. ex. Labroides dimidiatus, etable ...