Akvarieleasing
Annons
För att se ditt medlemskort och se all information:
Logga in

Kontaktpersoner och Ciklidgrupper
Av: Roger Häggström

- Som ciklidgrupp kan räknas alla ciklidföreningar inom Norden med regelbunden mötesverksamhet. Minst en av föreningens medlemmar måste vara medlem i NCS.

- Varje medlem i NCS har rätt att vara kontaktperson för sitt postnummerområde. Kontaktpersonens uppgift är att ta emot samtal och förmedla kontakten mellan områdets medlemmar. Kontaktpersonen får med jämna mellanrum medlemsutdrag över alla NCS:s medlemmar i sitt postnummerområde.

Finns ingen kontaktperson i ...