CARES
Annons
För att se ditt medlemskort och se all information:
Logga in

Importnytt
Av: Kjell Fohrman

Glädjande nog verkar intresset för Tanganyika vara på klar uppgång här i Sverige. De fyra sändningar, två från vardera Burundi och Zaire / Zambia, som jag tagit in under sex vårveckor har haft en strykande åtgång. Kvaliteten har också varit mycket bra. Speciellt måste man lyfta på kepsen för fisken från Burundi. Trots att fisken ligger i lådan i mer än två dygn under resan från Burundi till Kalmar, så har svinnet varit så lågt som 0. 3%! Fantastiskt egentligen. En del nyhe ...