Akvariekungen
Annons
För att se ditt medlemskort och se all information:
Logga in

Skönhet från Mellanamerika : Thorichthys aureus
Av: Stig Ljunggren

I mellanamerika, från Mexikos midja i väster till Guatemalas gräns mot öster, finner vi ciklidfamiljen Thorichthys, en av många familjer inom Cichlasomagruppen.

I alla typer av vatten, floder, sjöar eller mygglarvspölar kan man hitta dessa skönheter. Vattenvärden verkar inte ha någon större betydelse. Temperaturer på över 30 grader förekommer på sommaren, likaväl som vintertid under 18 grader. Vattnets hårdhet kan variera från praktiskt taget 0 till över 20 DH ...