Stuart Grant Cichlid Fund
Annons

Nordiska Ciklidsällskapet

Proppen, Eller en lovsång till Novalucol
Av: Lennart Malmborg

Roger har ett flertal gånger bett mig om en artikel som skulle rymmas under vinjetten "kassörens privilegium". Svaren har från min sida blivit "hinner inte" eller "jag har inget särskilt att skriva om just nu". Men nu tänker jag passa på att ta upp aktuella saker, eller sådant som har hänt under det år som jag har innehaft posten som kassör.

Jag hoppas att ni inte sköter alla era övriga inbetalningar på samma sätt som vi ibland har blivit drabbade av. Det har förekommit ...