Stuart Grant Cichlid Fund
Annons

Nordiska Ciklidsällskapet

Logga in | Bli medlem | Facebook | Youtube | Instagram | Sök

Genetisk variation, Del 2
Av: Bent Christensen

Förra gången lovade jag att i det här avsnittet gå in på hur man tar reda på hur stor den genetiska variationen inom en population är. Dock är detta knappast något man som akvarist gör i sitt lilla hemlaboratorium.

Den vanligaste metoden 1985 (Gyllensten / Ryman) för att mäta den genetiska variationen var elektroforetisk analys. Vid analysen mäts variationen hos olika individers proteiner. Metoden bygger på att olika proteiner har olika elektrisk laddning. När proteinerna under en best ...