Stuart Grant Cichlid Fund
Annons

Nordiska Ciklidsällskapet

Ciklidgrupper och kontaktpersoner
Av: Roger Häggström

Som den uppmärksamme läsaren redan sett, har vi infört en nyordning vad gäller ciklidgruppssidan på sidan 5. Vi skiljer numera på aktiva ciklidgrupper med regelbundna möten, och kontaktpersoner. Läs vidare texten på sidan 5.

Ser man tillbaka till CB:s första årgångar, så var medlemskontakten ett av huvudsyftena med tidningen. Vi som är medlemmar i NCS är ju spridda över hela Norden, tidningen CB är därför för många kanske enda chansen att få kontakt med likasinnad ...