Cyberzoo
Annons

Nordiska Ciklidsällskapet

Bli medlem | Facebook | Youtube | Instagram | Sök

Nordiska Ciklidsllskapets rsmte
Av: Mikael Lvebrant

Protokoll- Skvde 90-10-28.

1. rsmtets ppnande
Ordfrande hlsar mtesdeltagarna vlkomna och frklarar rsmtet ppnat.
2. Frga om rsmtets behriga utlysande
rsmtet beslutar att NCS:s rsmte i Skvde 1990-10-28, utlysts i stadgeenlig ordning.
3. Godknnande av dagordni ...