CARES
Annons

Nordiska Ciklidsällskapet

Redaktörens privilegium
Av: Roger Häggström

Som ni redan märkt har årets första nummer blivit lite försenad. Det beror på att det alltid är extra mycket arbete vid årsskiften med nya annonser och layoutmässiga ändringar, som t. ex. det nya omslaget delvis i färg. Nummer två och framåt planeras emellertid komma ut i samma goda tid som de sista numren 90. Jag har också fått en tillökningen i familjen, dvs. en ny och snabbare dator, som jag själv köpt för dyra pengar. Den tänker jag bl. a. använda för att göra ...