Akvariekungen
Annons

Nordiska Ciklidsällskapet

Skattar bäst som skattar sist!
Av: Jan Prevéus

Hotet om positivlistor verkar för tillfället ej så akut. Man skulle då kunna tro ett vi akvarioter åter skulle kunna få arbetsro i våra odlingar. Så enkelt är det dock inte.

Den omtalade skattereformen, som träder i kraft den 1 januari 1991, innehåller regler om att alla hobbyinkomster skall deklareras och beskattas. Det som beskattas är nettot av hobbyverksamheten, dvs. bruttointäkten med avdrag för alla nödvändiga kostnader.

Nu är det väl få av oss som g ...