CARES
Annons

Nordiska Ciklidsällskapet

Logga in | Bli medlem | Facebook | Youtube | Instagram | Sök

Ordförandens privilegium
Av: Mikael Lövebrant

Hejsan Ciklidvänner!

Detta är ju årets sista Ciklidblad, och det är klart att man, ställd inför detta faktum funderar lite på hur året varit. Naturligtvis finns detta dokumenterat i NCS:s årsberättelse, som kommer att publiceras i nr 1/91, men jag tänkte använda denna rutan för att delge mina lite mer personliga uppfattningar.

Detta året har ju varit det i särklass mest omvälvande under min period som ordförande, nu inne på fjärde året. För det första har vi under året haft t ...