Cyberzoo
Annons

Nordiska Ciklidsällskapet

Logga in | Bli medlem | Facebook | Youtube | Instagram | Sök

Några ord från vår styrelse NCS remissvar 30/9-90
Av: Mikael Lövebrant

Lantbruksstyrelsen Jönköping. Remiss 1990-07-27 angående förslag till positiv lista mm.

Nordiska CiklidsSällskapet (NCS) har tagit del av rubricerade remiss. Den sk positiva listan innehåller inga begränsningar vad gäller fiskar. Vi vill emellertid, för att undvika framtida problem, klargöra vår inställning till de tankegångar som remissen behandlar. Även inom området fiskar är vi positiva till att föreskrifter lämnas angående utbildnings- och kunskapskrav avseende Zoo-butiksägare. Fak ...