Sandby Ciklidhobby
Annons

Nordiska Ciklidsällskapet

Logga in | Bli medlem | Facebook | Youtube | Instagram | Sök

Pressgrannar
Av: Lennart Malmborg

I nummer åtta av tidskriften Akvariet skriver Britt-Marie Sundström en intressant artikel om gökmalars lekparasitism. I naturen har man ju funnit främmande malyngel, Synodontis multipunctatus, i munnen hos olika arter av munruvande ciklidhonor från Tanganyikasjön. Det har gjorts akvariestudier på malar och Malawiciklider (bl.a. av mig!. Reds.anm). I artikeln försöker man presentera vad som är sant och osant om gökmalarnas lek. En inspirationskälla för egna försök?!. I samma nummer present ...