Stuart Grant Cichlid Fund
Annons

Nordiska Ciklidsällskapet

Fiskfoderallergier
Av: Lennart Malmborg

Problem med allergiska reaktioner orsakade av fiskfoder har noterats i Sverige, se tidigare nummer av CB (9/10-89). Även i Västtyskland har problemet uppmärksammats.

I juli-nummret av DATZ presenteras en undersökning ledd av läkaren Xaver Bauer. Han har undersökt 225 personer- akvarister eller anställda vid fiskfoderfabriker. En tredjedel av de undersökta fick vid kontakt med fiskfoder typiska allergiska symptom: ögonbindhinnesinflammation, snuva, hosta, andnöd/astma, eller k ...