CARES
Annons

Nordiska Ciklidsällskapet

Revisionen av Malawisjöns haplochromider
Av: Mary Baily

Översättning: Roger Häggström

I CB kommer vi även i fortsättningen att använda "Haplochromis" under en övergångsperiod. De nya namnen kommer att börja användas först när de blivit allmänt accepterade. Låt oss hoppas att den nya revisionen slår igenom, så att vi inte få en lika förvirrad debatt som den om Cyrtocara kontra "Haplochromis" för några år sedan.


Inledning

Meningen med denna checklista är att förse ho ...