Akvarieleasing
Annons

Nordiska Ciklidsällskapet

Importnytt
Av: Roger Häggström

Efter det att Stig Janssons affär i Stockholm "Malawi och Tanganyika- import" upphörde för några år sedan, har vi inte haft någon svensk direktimport från någon av sjöarna. De vildfångade fiskar som funnits att köpa har importerats från grossister och affärer i olika länder i Europa i de flesta fall Tyskland. De har tagits in av företagsamma privatpersoner och affärer i södra Sverige. Bl.a. har Utopia med jämna mellanrum tagit in både Tanganyika och Malawi. Senaste nytt är at ...