Sandby Ciklidhobby
Annons

Nordiska Ciklidsällskapet

Logga in | Bli medlem | Facebook | Youtube | Instagram | Sök

Några ord från vår styrelse Kassörens (mar)dröm
Av: Lennart Malmborg

Växande högar med inbetalningskort (medlemsavgifter). Små högar felaktiga- namn och, eller adress saknas. Lite obetalda rakningar, tack och lov ett minne blott efter februarilovet. Alla inbetalningskort t.o.m. den sista februari är kontrollerade och dessa medlemmar bör få nummer ett och två ordentligt.

I fortsättningen tänker jag skicka uppgifter om nya medlemmar, adressändringar, namnändringar m.m. till vår distributör strax efter varje månadsskifte. Jag vill att varje medlem kontroll ...