CARES
Annons

Nordiska Ciklidsällskapet

Brevet: Några ord om ciklidodling
Av: Joachim Strengbom

På senare år har man kunnat se att kvalitén på vissa ciklider har sjunkit. Detta beror med största sannolikhet på att arterna har blivit sönderodlade. Fiskarna tappar sina skarpa färger, blir bleka, får konstiga rygg- och stjärtfenor. Särskilt hårt drabbade blir sk. "lättodlade ciklider" t. ex. C. nigrofasciatus. Dessa har odlats i generation på generation. Man har låtit syskon leka med varandra, med inavel som följd. Dagens C. nigrofasciatus är bara bleka förkry ...