CARES
Annons

Nordiska Ciklidsällskapet

Bli medlem | Facebook | Youtube | Instagram | Sök

Revisionsberttelse verksamhetsret 1988/1989
Av: Anders Holmgren

Undertecknad, som r utsedd till freningens revisor fr hrmed meddela fljande.
Freningens rkenskaper r sktta enligt god redovisningssed. Balans och resultatrkning r upprttade och i verensstmmelse med freningens tillgodohavande p bank respektive postgiro.
Kontant kassan r ej rknad.

Som revisor i freningen rekommenderar jag att styrelsen beviljar ansvarsfrihet fr det avslutade redovisningsret.

Lund 1989-10-16
Anders Holmgren ...