CARES
Annons

Ett TACK till sponsorerna vid Linköpingsstämman !
Av: Tomas Thierfelder

Som Ni har sett på annan plats i tidningen, har vi genomfört en ciklidstämma i Linköping. (Se Peter Thorens artikel).

Vi vill här framföra ett STORT TACK till de olika företag inom Zoobranschen som välvilligt ställt olika bidrag till vårt prisbord. Pumpar, foder, t-shirts,presentkort,böcker,tidskrifter, olika tillbehör och medikamenter, ja t om vildfångad fisk fanns med som vinster vid våra lotterier under lördagen och söndagen.

Utan Era generösa bidrag skull ...