Stuart Grant Cichlid Fund
Annons

Nordiska Ciklidsällskapet

Boknytt
Av: Sten Holmquist

Den uppmärksamme CB-läsaren har säkert lagt märke till att det har kommit ut en serie nya ciklidböcker utgivna av förlaget Kernen. Den bok som avhandlar Tanganyikasjöns ciklider är redan recenserad i CB 10/87.

De tre övriga utgör en serie böcker om nya världens ciklider, nämligen Mellanamerikas ciklider, dvärgciklider samt stora sydamerikanska ciklider. Jag införskaffade den sistnämnda som heter "Die Buntbarsche der neuen Welt, Sudamerika" och författare är de välbek ...