Stuart Grant Cichlid Fund
Annons

Nordiska Ciklidsällskapet

Bevarandet av hotade ciklidarter
Av: Dr. C. D. N. Barel

Översättning: Ingemar Ander

Det välmenade men oöverlagda inplanterandet av nilabborren (Lates niloticus) i Viktoriasjön för ungefär 25 år sedan leder nu till djupgående följder både för sjöns endemiska ciklider och för hela ekologin för denna jättesjö. Viktoriasjöns ekologiska situation sysselsätter inte bara vetenskapsmän i Afrika utan i hela världen, vilket framgår av färska publikationer och diskussioner från de vitt skilda vetenskapliga kongresser och ...