Sandby Ciklidhobby
Annons

Nordiska Ciklidsällskapet

Släktet Chromotilapia
Av: Roland Numrich

Översättning: Ingemar Ander

De flesta akvarister känner fisksläktet Chromidotilapia endast genom en av dess företrädare, nämligen Ch. guentheri. För många av dem var denna art vid sidan av den sedan gammalt kända egyptiska munruvaren (Pseudocrenilabrus multicolor) den första munruvare som man höll och kanske även odlade. Idag befattar sig tyvärr endast få akvarister mer ingående med det intressanta fisksläktet Chromidotilapia, vars mest fär ...