Stuart Grant Cichlid Fund
Annons

Nordiska Ciklidsällskapet

"Geophagus" crassilabris
Av: Uwe Werner

Översättning: Ingemar Ander

Förstagångsbeskrivning: Ichthyologische Beiträge (V). Sitz Ber. Ak. Wiss. Wien, Bd. 74: 49-240.

Namnhärledning: Artepitetet består av crassus = tjock och labrum = läpp, vilket har lett till det tyska populärnamnet som i titeln är fritt översatt till svenska. Enligt Kullander (1986) betecknar släktnamnet Geophagus (= jordätare) egentligen andra ciklider, men då man ännu inte har funnit ett annat namn sätter man s ...