Akvarieleasing
Annons

Nordiska Ciklidsällskapet

Ciklidstämma 89
Av: Tomas Thierfelder

Välkomna till linköping 21-22 oktober!

Årets ciklidstämma avhålles på Hotell Brask, centralt i Linköping- centralt i Sverige.

Vi börjar kl. 13 på Lördagen och slutar efter lunch, ca. kl 13, på Söndagen. Efter ciklidstämman ordnas med en utflykt till Försvarets Flygmuséum för dem somkänner sig hågade.

Stämman blir en blandning av föredrag, filmer, mat m. m. Ett lotteri anordnas där chanser att vinna fina priser ges. På lördagskvällen, efter mi ...