Sandby Ciklidhobby
Annons

Nordiska Ciklidsällskapet

Lite om Tropheus duboisi och inavel
Av: Jan Andersson

Tropheus duboisi har länge tillhört de mest populära cikliderna från Tanganyikasjön. Den främsta orsaken till detta är troligen artens näpna yngel. Dessutom är den lättlekt, vilket har underlättat spridningen. Trots populariteten finns det dock saker som kanske har förändrat bilden på senare år. Jag syftar då på artens degeneration eller "sönderavling". Det är säkert många akvarister som håller med om detta. Men vad är det då som har hänt med arten?

Det ...