Akvarieleasing
Annons

Tanganyikasjöns långfenade skönheter
Av: Sten Holmquist

Övergångszonen

Övergånszonen defineras som den region där klipporna övergår till sand. Konings menar att det finns flera varianter av övergångzon.

1: Stenslutningen är brant slutar vid sandbotten. För det mesta sker detta vid relativt stora djup, men det förekommer att det sker redan vid så ringa djup som 3- 7 meter.

2: Stenkusten faller ganska sakta och sanden som finns vid dess slut är utsatt för vågor och vind. Detta gör att ...