Akvarieleasing
Annons

Ciklidfronten.
Av: Mikael Lövebrant

Var i hellskotta har Ciklidbladet tagit vägen?

Denna fråga har säkert flera av oss ställt sedan nr 1:89 kom ut i januari.

Faktum är att bladets nu kraftiga försening beror på i första hand två saker. Det ena är att Lasses skrivare gick sönder precis när den behövdes som bäst. Alltså precis när allt materialet till 2:an hade skrivits färdigt och skulle skrivas ut för slutredigering. Detta löser vi temporärt genom utskrift på annan utrustning medan vår ege ...