Akvarieleasing
Annons
För att se ditt medlemskort och se all information:
Logga in

Referat från Nordiska Ciklidsällskapets Årsmöte 1988
Av: Bo Thurén

Uppslutningen på årsmötet var av förklarliga skäl ganska magert, då det var ett fåtal medlemmar från Sverige som tagit sig till Köpenhamn. Visserligen har vi medlemmar från alla Nordiska länder, men antalet svenska medlemmar är överlägset mest. Nåväl resultatet av årmötet blev följande:

Verksamhets och revisionsberättelsen: Årsmötet godkännde verksamhetsberättellsen med ändring av skrivningen om styrelsemötena. Ett "tyvärr" skall inskjutas i meningen " ...