Akvarieleasing
Annons
För att se ditt medlemskort och se all information:
Logga in

Alle kan skrive om man önsker å ha et medlemsblad
Av: Alf Stalsberg

Ja så er vi på'n igjen med en ny artikkel. Lasse gir seg ikke, men jeg kan jo forstå ham også. Det er ikke bare bare, å vaere redaktör, og vaerre er det når man ikke har artikler å redigere.

Så jeg syntes vi alle skal ta Lasses bønner opp til vurdering. Vi vill jo alle at Ciklidbladet skal vaere så stort og flott, med mange og interesante artikler, og gjerne mange bilder. Det er så lett å klage på at bladet er dåligt, lite interesant stoff, osv, osv.

Derfor vil ...