CARES
Annons
För att se ditt medlemskort och se all information:
Logga in

Nordiska Ciklidsällskapet - Verksamhetsberättelse för 1988
Av: Mikael Lövebrant Lars-Erik Forsberg

Ciklidbladet

Under verksamhetsåret 1988 kommer 10 nummer av tidningen att ha publicerats. Tyvärr har detta skett med ojämna mellanrum då arbetsbelastningen på redaktionen (Lasse) har varit hög. Detta har berott på att arbetet i år, till större del än tidigare, inte bara varit själva redigerandet, utan också har inneburit mycket eget artikelskrivande för att överhuvudtaget ha något att redigera.

Bladets innehåll i år kan sägas ha varit väl ...