Akvarieleasing
Annons

Nanochromis parilus
Av: Hans-Georg Evers

Översättning: Ingemar Ander

Sedan tiotals år simmar Nanochromis parilus omkring i våra akvarier. Tyvärr omnämns den än idag ofta felaktigt som Nanochromis nudiceps.

Eftersom många inte känner till skillnaden mellan N. parilus och den äkta N. nudiceps vill jag här kort sammanfatta vad A. Lamboj redan har behandlat utförligt i DCG-Info 6/85. För att förenkla tar jag endast upp de färgerna på stjärtfenan som särskiljande kännetecken ...