Sandby Ciklidhobby
Annons

Nordiska Ciklidsällskapet

Klassificering av Tanganyikasjöns ciklider
Av: Bo Thurén

Det följande är en sammanfattning av Max Poll's arbete "Classification des Cichlidae du Lac Tanganyika" (Acad.Roy.Belg. 2, XLV, 2, 1986) och avser att ge läsaren en uppfattning om det senast gällande för taxonomin hos Tanganyikasjöns ciklider. Vi skall senare återkomma med en närmare beskrivning av de olika artern, tillsvidare publicerar vi den nu gällande släktesindelningen.

Det mest revolutionerande i Poll's arbete är uppdelningen av cikliderna i stammar (tribes), vilket m ...