CARES
Annons

Nordiska Ciklidsällskapet

Bli medlem | Facebook | Youtube | Instagram | Sök

Klassificering av Tanganyikasjns ciklider
Av: Bo Thurn

Det fljande r en sammanfattning av Max Poll's arbete "Classification des Cichlidae du Lac Tanganyika" (Acad.Roy.Belg. 2, XLV, 2, 1986) och avser att ge lsaren en uppfattning om det senast gllande fr taxonomin hos Tanganyikasjns ciklider. Vi skall senare terkomma med en nrmare beskrivning av de olika artern, tillsvidare publicerar vi den nu gllande slktesindelningen.

Det mest revolutionerande i Poll's arbete r uppdelningen av cikliderna i stammar (tribes), vilket mjligen int ...