Akvarieleasing
Annons

Nordiska Ciklidsällskapet

Vita prick och medicinering
Av: Lars-Erik Forsberg

Rent allmänt kan man säga att fisksjukdomar är svåra att diagnostisera eftersom många av dem visar samma kliniska symptom. Vita prick tillhör dock de lättaste att fastställa på grund av de karakteristiska vita prickarna på hud och fenor.

Sjukdomen orsakas av en ciliat Ichthyophthirius multifilis. Denna ciliat har en relativt enkel livscykel i tre stadium.

1) Ciliaten är inkapslad i värddjurets hud. Det är de typiska vita prickarna på fiskens hud oc ...