Sandby Ciklidhobby
Annons

Nordiska Ciklidsällskapet

Odling av Cyathopharynx furcifer
Av: Peter Schupke

Översättning: Gunni Manteus, Tanganyikagruppen i Varberg.

Släktet Cyathopharynx lever endemiskt i Tangayikasjön. Det är där företrätt med endast en art, vilket inte betyder, att det inte inom den närmaste framtiden kommer att upptäckas ytterligare någon eller några nya arter. Som vi ju vet är endast en liten strandremsa faunistiskt känd vid Tanganyikasjön. Den östra delen av kusten är ännu inte, eller bara bristfälligt, undersökt. Med en längd av över 700 km är det också inte så ...