Akvariekungen
Annons
För att se ditt medlemskort och se all information:
Logga in

Ciklidfronten
Av: Mikael Lövebrant

Hej alla NCS-anslutna ciklidvänner.

Detta är er nya ordförande som talar (skriver). De flesta av er har säkert uppmärksammat att årsmötet i Kalmar bla resulterade i att undertecknad fick förtroendet att efter Lasse övertaga ordförandeskapet i Nordiska Ciklidsllskapet. Detta innebär att Lasse numera helt och hållet kan koncentrera sig på det som han mest vill,nämligen redigerandet av Ciklidbladet.

Bakgrunden till denna uppdelning av den arbetsbörda som Lasse tid ...