Stuart Grant Cichlid Fund
Annons

Nordiska Ciklidsällskapet

Fisksjukdomar och deras orsaker
Av: Lars-Erik Forsberg

På Ciklidstämman i Kalmar höll jag ett föredrag om skötsel av ciklider i akvarium. Huvuddelen av föredraget kom att handla om hur man bäst undviker sjukdomar. Då det endast var cirka 70 av våra medlemmar närvarande så publicerar jag det också i Ciklidbladet då det har allmängiltig betydelse.

Med en sjukdom menas något som minskar fiskens överlevnadschans eller dess konkurrensförmåga.

En sjukdom kan ha ettdera biologiska orsaker eller abiotiska sådana. En ty ...