Sandby Ciklidhobby
Annons

Nordiska Ciklidsällskapet

Vitenskapelig forvirring?
Av: Alf Stalsberg

Om overskriften virker forvirrende, så kan det hende at dere også er det, etter å ha lest dette. Det som virker forvirrende på mange, er at fiskene stadigt bytter navn. Jeg syntes heller ikke at det er göy, at en stadig må laere seg nye navn, men jeg aksepterer det. Grunnen til forandringene er jo en stadig nöyere vurdering av fiskene. Da de först ble beskrevet var kanskje materialet lite, eller for å si det på en annen måte, antallet fisk beskrivningen bygger på, var kanskje bare et ...