Fiskliv
Annons

Nordiska Ciklidsällskapet

Bli medlem | Facebook | Youtube | Instagram | Sök

En ny odlingsteknik; Stolkmetoden
Av: Dr. A. Stolk

versttning: Yngve Skoglund.

Denna artikel publicerades i Ciklidbladet nr 8 1967. I frordet skriver Yngve Skoglund:

"I detta nummer av Ciklidbladet finns en artikel om hormonbehandling av fisk. Man anvnder helt enkelt urin frn havande kvinnor och blandar det i vattnet. Artikeln fanns en gng intagen i ngon utlndsk tidskrift, tyvrr vet jag inte vilken. Jag versatte den ngon gng omkring 1960 och hoppas jag gjorde det rtt. Denna hormonbehandling har naturli ...