Annons

Nordiska Ciklidsällskapet

Logga in | Bli medlem | Facebook | Youtube | Instagram | Sök

En ny odlingsteknik; Stolkmetoden
Av: Dr. A. Stolk

Översättning: Yngve Skoglund.

Denna artikel publicerades i Ciklidbladet nr 8 1967. I förordet skriver Yngve Skoglund:

"I detta nummer av Ciklidbladet finns en artikel om hormonbehandling av fisk. Man använder helt enkelt urin från havande kvinnor och blandar det i vattnet. Artikeln fanns en gång intagen i någon utländsk tidskrift, tyvärr vet jag inte vilken. Jag översatte den någon gång omkring 1960 och hoppas jag gjorde det rätt. Denna hormonbehandling har naturli ...