Stuart Grant Cichlid Fund
Annons
För att se ditt medlemskort och se all information:
Logga in

Sarotherodon galilaeu och utvecklingen av munruvarbeteendet
Av: Keith Ranson

Klassificeringen av Tilapiagruppen har nyligen verit föremål för en välbehövlig omorganisation. Det tidigare allomfattande släktet Tilapia är nu reserverat uteslutande för substratlekande arter. Munruvarna har flyttats till ett nytt släkte, nämligen Sarotherodon. Det senare har därefter uppdelats ytterligare, så att de arter där honan ensam ansvarar för ruvningen nu placerats i släktet Oreochromis. Sarotherodon används nu för arter där båda föräld ...