Akvariekungen
Annons

Cyprichromis leptosoma
Av: Björn Christensen

En fisk som i stort sett endast simmar omkring i Tanganyikasjöns södra och mellersta delar. Dock har några exemplar numera hittat vägen till vara akvarier. En nog så svar och farofylld resa för denna elegant.

Cyprichromis leptosoma är nära nog tvilling med C. microlepidotus och mycket nära släkt till C. brieni och C. nigripinnis. I sjön trivs den bäst på ett djup mellan 10 och 20 meter, vilket har varit (är) orsaken till de svårigheter som upp ...