Akvariekungen
Annons

Dansk Diskosopdretterklubb : Även i Sverige
Av: Erik Jensen

Diskusföreningen som söker ALLA som sysslar med Diskus, såväl i Danmark, Sverige som övriga Norden.

Varför skall man då vara med? JO!!!

- Vi har utskick av skriftligt material 4 gånger per år och hittills har bland annat nedanstående kommit:
- Hur man framställer en dubbeljonbytaranläggning för mindre än ca 800:-.
- Behandling av olika typiska Diskussjukdomar på ett milt vis.
- Födorekommendationer (både vad och hur).

Det ordnas möte ...