Stuart Grant Cichlid Fund
Annons

Livstrategier, eller varför få men stora
Av: Mikael Ohlson

Alla organismer, oavsett om det rör sig om så vitt skilda varelser som ciklider, alger eller flagellater, utsätts i sin naturliga miljö för ett selektionstryck. I detta sammanhang har habitatets (livsmiljöns) stabilitet i förhållande till organismens livslängd en avgörande betydelse för vilka egenskaper som kommer till uttryck genom selektionen.

Om habitatet har varit stabilt under lång tid leder detta till att organismerna genomlever sina liv i ett antal som ungefär är l ...