Stuart Grant Cichlid Fund
Annons

Nybörjarinformation
Av: Ciklidvännerna

Följande artikel är hämtad från Zoo 85:s utställningskatalog. Vi publicerar den för att vi tycker den är relativ bra som nybörjarinformation. Avsnittet om filtrering finns utförligt belyst i artikel_arkiv i Ciklidbladet nummer 9-10, 1984. För den intresserade så går 1984 års årgång att få tag på genom Gun Linden. Sätt in 75 kr på NCS:s postgiro och märk 1984. OBS endast ett begränsat antal kvar.


1/ Akvariet

Köp ett betydligt större akvarium ...