Akvarieleasing
Annons

Nordiska Ciklidsällskapet

Ciklidstämmans föredrag
Av: Bo Thurén

Som ni alla har förstatt vid det här laget, "firades" Zoo-85 med mycken ögonfröjd i Malmö Mässcentrum nov-85. Det var dock ej allenast besökarnas ögon, utan även öron, som fröjdades. I samband med utställningen passade Nordiska Ciklidsällskapet på tillfället att hålla ciklidstämma och ordinarie årsmöte. Till ciklidstämman hade nämligen herrarna Herrman, Hongslo och Hellman inbjudits för att hålla föredrag inom sina respektive specialområden.

Föredragshållande ...