Stuart Grant Cichlid Fund
Annons

Nordiska Ciklidsällskapet

Protokoll fört vid NCS årsmöte 851117
Av: Anders Lindén

Bilagor: Dagordning, §6 ny och gammal lydelse, Stadgar (utkast 810330)

§1.a Mötet öppnades av ordförande Lasse Forsberg.
§1.b Mötet ansågs behörigt utlyst.
§2 Dagordningen upplästes och godkändes med tillägg för att ansvarsfrihet gäller 831103- 851031.
§3 ...