Stuart Grant Cichlid Fund
Annons

Revision av släktet Lamprologus
Av: J. Colombe R. Allgayer

Översättning: Bo Thurén

I majnumret av den franska ciklidtidskriften blev släktet Lamprologus reviderat av J. Colombe och R. Allgayer.

Släktet som omfattade 52 arter, utgjorde en heterogen sammansättning, som inte kunde uppdelas på basis av kända yttre karaktärer. En osteologisk undersökning (d.v.s. av tänderna) av alla dessa arter bringade i dagen en tydlig differentiering, varför de inte alla kunde placeras i släktet Lepidiolamprologus ...