Stuart Grant Cichlid Fund
Annons

Nordiska Ciklidsällskapet

Verksamhetsrapport
Av: Lars-Erik Forsberg

Ciklidbladet

Under verksamhetsåren (1984-85) har tjugo nummer publicerats, utan några större förseningar. Ciklidbladet har stadigt bestått av 48 sidor och frånsett delar av 1984 täckt upp det mesta inom Ciklidhobbyn. Den slagsida mot Tanganyikaciklider som fanns innan har rättats till. Tillgången av artikel_arkiv från andra än redaktionen har varit någorlunda god, dock är det en försvinnande liten del av våra medlemmar som aktivt tar del i Ciklidbladets tillblivelse.

S ...